Markus Folkesson

Markus Folkesson
COO / CFO

  • Lång erfarenhet av sågverks- och förädlingsindustrin.
  • Styrelseledamot i ALMAB från 2014 samt ledamot i AriVislanda och Renholmen sedan 2016.
  • Tillförordnad platschef AriVislanda perioden jan-sep 2018 samt VD under perioden aug-dec 2019.
  • Lång erfarenhet av organisationsutveckling, turn a round case, finansieringslösningar samt
    styrelsearbete i Provator, ALMAB, Renholmen, AriVislanda och Kellve Sweden.
  • Tidigare M & A-rådgivare hos PwC och Investment Manager hos Provator.
  • Magisterexamen i företagsekonomi från Karlstads universitet.