Vårt arbetssätt

Vi stöttar och utvecklar våra företag utifrån sina specifika förutsättningar.

Gemensamt fokus för våra projektbolag är optimalt projektgenomförande innefattande allt från första kundkontakt till producerande anläggning och eftermarknad/service.

Viktigt är också att skapa förutsättningar för projektbolagens varierande orderstock.

Bolagen arbetar ständigt med projektstyrning, personal, underleverantörer samt eftermarknad/service. För att kunna skala upp vid toppar och klara av dalar.

ARAT utvecklas med sina bolag men är också öppna för att bredda gruppen med passande företag.