Per Jonsson

Per Jonsson
VD

  • 32 års erfarenhet inom sågverk och träindustrin.
  • VD och Projektledare för Renholmen AB 2016-.
  • VD och säljare för Industriträ AB 2005-2016.
  • Tidigare efarenheter: VD och säljare vid Legosvets AB, Supervisor på renholmen under milleniumskiftet.
  • Tekniskt gymnasium inom industriteknik.