Pressmeddelande, 2023-01-13

ARAT AB (”ARAT”) har genomfört två förvärv, Höga Kusten Teknikresurs AB (”Höga Kusten”) som är framstående inom högkapacitetskantningar, specialmaskiner till vidareförädling, emballeringsutrustning och maskinkonstruktion och Loginor AB (”Loginor”) som är verksamt inom styrsytem och automation, båda bolagen riktar sig främst mot  sågverksindustrin. Förvärven expanderar ARATs befintliga erbjudande inom sågverks- och vidareförädlingsindustrin och är ett steg framåt i bolagsgruppens strategiska verksamhetsutveckling.

ARAT är en företagsgrupp som levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. Gruppen etablerades 2012, då moderbolaget ARAT förvärvade Almab, och utökades under 2016 med Renholmen och AriVislanda. ARAT köptes 2018 av koncernen Storskogen, och förvärvade därefter även Hedlunds och Milltech. Bolagen inom ARAT drivs fristående, där moderbolaget ger förutsättningar för dotterbolagens utveckling inom respektive nisch. Genom förvärven av Loginor och Höga Kusten breddas bolagsgruppens erbjudande ytterligare.

Höga Kusten utvecklar, tillverkar, säljer och installerar högkapacitetskantningar och emballeringsutrustning för sågverk samt tillhörande eftermarkandsprodukter och service. Bolaget har 28 anställda, huvudkontor i Kramfors och ytterligare kontor i Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall och Bollnäs. Höga Kusten omsätter cirka 80 MSEK.

Loginor utvecklar, tillverkar, säljer, installerar samt programmerar styrsystem för timmer- och brädhantering. Bolaget har 7 anställda, huvudkontor i Sundsvall samt teknikavdelning i Östersund och omsätter cirka 25 MSEK.

Per Jonsson, vd för ARAT, betonar vikten av att företagsgruppen nu kan erbjuda sina kunder ett ännu bredare produkt- och tjänsteutbud.

”Det känns roligt att kunna välkomna Höga Kusten och Loginor till vår företagsgrupp. ARAT har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och genom dessa två förvärv kompletteras koncernen med såväl kompetens som produkter, samt ett utökat kontaktnät som gynnar samtliga bolag i gruppen”, säger Per Jonsson.

Förvärven av Höga Kusten och Loginor tillträddes den 12 respektive 13 januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Jonsson, vd ARAT
+46 70 651 38 33
per.jonsson@arat.se

Om ARAT
ARAT levererar högteknologisk utrustning och automation till främst träindustrin. Leveranserna sker över hela världen med tyngdpunkt inom Norden. I gruppen ingår sedan tidigare Arivislanda, Renholmen, Almab, Hedlunds, Milltech som 2021 hade en omsättning på ca 665 MSEK. ARATs drivkraft är att vi kan och gillar företagande och speciellt projektdrivande bolag. Därför förstår vi också vad som krävs för att driva och utveckla företagen på ett framgångsrikt sätt. ARAT stöttar och ger optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och utveckling inom sin nisch. Läs mer på www.arat.se